Tuesday, 22-Oct-2019 16:38:25 CEST
Czujniki
Jako czujniki zastosowano liczniki GM typu SMB-20-1. Pozwalają one mierzyć promieniowanie gamma o energiach z zakresu od 0,06 do 1,25 MeV. Impulsy zliczane są przez 60 sek. Rezultat wysyłany jest na serwer i zapisywany w bazie danych. Rzeczywisty poziom promieniowania zostaje obliczony na podstawie pomiarów dokonanych w ciągu ostatniej godziny.
© Copyright 2011