Monday, 09-Dec-2019 13:00:15 CET
Opis

Brak zagrożeń.
Poziom promieniowania w normie.

Czujniki (liczniki GM) automatycznie dokonują pomiaru promieniowania gamma w kilku wybranych lokalizacjach. Wyniki po uśrednieniu za ostatnią godzinę są wyświetlane z prawej strony. Dla szybkiej oceny zagrożenia przyjęto zasadę oznaczania prezentowanych danych kolorami:

- (poniżej 0.25 μSv/h ) promieniowanie w normie
- (0.25-0.6 μSv/h) promieniowanie podwyższone
- (powyżej 0.6 μSv/h) promieniowanie wyraźnie przekraczające typowy poziom

Przyjęte progi alarmowe są bardzo niskie. Ich ewentualne przekroczenie nie jest powodem do paniki. Możee jednak świadczyć o wystąpieniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

© Copyright 2011